Prienų savivaldybė

Kas dieną visų dalyvių nueinamų žingsnių suma ir vidurkis

Dalyvių emocinę būklę atspindinti mozaika


- Labai gerai - Gerai - Normaliai - Prastai - Blogai

Procentinė treniruotėse apsilankiusių dalyvių dalis

Veiveriuose (Prienų raj.) minibatutų treniruotes nusprendusios lankyti dalyvės pasižymėjo aukštu KMI, rodančiu viršsvorį ar nutukimą: 35,3; 35; 32,4; 32,3; 32,2; 32; 31,9; 31,4; 31,3.

Taip pat vyravo aukšti HAD skalės balai, signalizuojantys apie vidutinio arba didelio sunkumo nerimo ar depresijos simptomus: 22; 22; 17; 16; 12 ;12.

Net 14 moterų skundėsi šlapimo nelaikymu – pažymėtas didžiausias šlapimo nelaikymo balas siekė 9 iš 10.

Aukščiausias pulsas ramybės būsenoje buvo 107 d./min, o žemiausias – 64 d./min. Keletas dalyvių skundėsi aukštu AKS: 153/99 mmHg ir 152/93 mmHg, o žemiausias užfiksuotas rodmuo siekė 118/59 mmHg.

Prasčiausi konsultuotų moterų Rufjė testo rezultatai siekė +4 d./min, o geriausi – -7 d./min ir -6 d./min.

Geriausi pusiausvyros rezultatai gauti atliekant kairės ir dešinės kojų testus – viena moteris surinko net 88% ir 90%. Prasčiausias „ovalo“ rezultatas siekė 15%. Keletas projekto dalyvių vartoja medikamentus nuo bronchinės astmos, viena – inhibitorius ir turi piktybinių auglių. Po 6 dalyves pažymėjo sergančios inkstų ligomis, sinusitu, bronchitu. Joms suteiktos rekomendacijos, kaip atlikti stiprinamuosius kvėpavimo sistemos pratimus ir kaip taisyklingai kvėpuoti fizinio krūvio metu.

Veiveriuose (Prienų raj.) dalyvės pasižymėjo visais požiūriais didžiausiais  rodikliais: aukščiausias pulsas ramybėje (111d./min.), net 7 (23%) buvo nustatyta I laipsnio hipertenzija, 8 (27%) dalyvių KMI rodė viršsvorį ar nutukimą, tačiau pastarieji skaičiai buvo mažesni, nei atliekant pirmąją apžiūrą.

Galima pasidžiaugti, kad nerimo ir depresijos būsenų gerokai sumažėjo ir teliko vos kelios moterys, kurių rodikliai neatitiko normalaus nerimo ir nuotaikos kriterijų. Aukščiausi HAD skalėje surinkti balai tesiekė 11 taškų – priminsime, kad pirmos konsultacijos metu vyravo 22; 22; 17; 16; 12 ;12. Visos dalyvės vieningai tvirtino, kad jaučiamas ženklus nuotaikos pagerėjimas ir kūno tvirtumas.

Iš 14 moterų teliko 6 (nuo 47% sumažėjo iki 20%), kurios skundėsi šlapimo nelaikymu. Didžiausias pažymėtas šlapimo nelaikymo balas – 5.

Ženkliai pagerėjo Rufje testo rezultatai. Dauguma projekto dalyvių džiaugėsi pagerėjusia ištverme ir tolerancija fiziniam krūviui. Didžiausias pokytis matyti pusiausvyros testavimuose, nes bent vienoje rungtyje net 68% dalyvių surinko daugiau nei 70 balų iš 100 galimų.

Sporto medicinos konsultantė

Rūta Brazdžionytė

Telefonas: +370 635 63202

El. paštas: rutabra@gmail.com

Projektą finansuoja

Projektą įgyvendina