Kas dieną visų dalyvių nueinamų žingsnių suma ir vidurkis

Dalyvių emocinę būklę atspindinti mozaika


- Labai gerai - Gerai - Normaliai - Prastai - Blogai

Procentinė treniruotėse apsilankiusių dalyvių dalis

Panevėžietės pasirodė ypač motyvuotos ir siekiančios užsibrėžtų tikslų. Bendra sveikatos būklė – vidutinė, aiškiai vyraujančių neatitikimų normoms nebuvo.

Vertinant kūno masės indeksą (KMI), didžiausias rodiklis siekė 34,6, o mažiausias – 17,65.

Vertinant šlapimo nelaikymą pagal 10 balų sistemą, 5 dalyvės nurodė balus nuo 4 iki 8. Dauguma dalyvių džiaugėsi gera nuotaika, tačiau buvo ir tokių, kurios savo nuotaiką įsivertino 7-8 balais. Viena dalyvė HAD nerimo skalėje surinko 17 balų iš 21 – tai vertinama kaip sunkūs nerimo arba depresijos simptomai.

Didžiausias pulsas ramybės būsenoje siekė 107 d./min, o žemiausias – 58 d./min. Aukščiausias AKS buvo 161/117 mmHg, o žemiausias – 99/73 mmHg. Viena dalyvė pažymėjo, jog vartoja medikamentus nuo aukšto AKS, bet sveikata nusiskundimų neturi.

Taikant Rufjė testą, fiksuotas geriausias atsistatymas siekė -5 d./min, o prasčiausias – +8 d/min.

Geriausias pusiausvyros rezultatas stovint ant dešinės kojos – 81%, prasčiausias stovint ant kairės – tik 4% ir 7%. Stebimas aiškus visų dalyvių kairės kojos pusiausvyros nestabilumas.

7 ant minibatutų sportuoti nusiteikusios moterys pažymėjo, kad skundžiasi sąnarių ar nugaros skausmais. Joms buvo parodyti raumenų ar sąnarių stabilizatorių stiprinimo pratimai bei duotos specialios rekomendacijos dėl įtvarų dėvėjimo, šaldančių tepalų naudojimo po treniruotės.

Panevėžio miesto dalyvės jokių didesnių nusiskundimų sveikata neišsakė, visos džiaugėsi pagerėjusia tiek fizine, tiek emocine sveikata.

Tik 3 moterys (10%) tesiskundė sąnarių ar nugaros skausmais – priminsime, kad pirmosios patikros metu tokių buvo net 7. Net ir tos, kurioms skausmai išliko, vieningai pritarė, jog skausmas nebe toks intensyvus ir užeina rečiau.

Įvertinus kūno pusiausvyros pokyčius galima teigti, kad sumažėjo atotrūkis tarp lyderių ir kūno balansą menkiau išvysčiusių dalyvių. Vertinant rezultatus vyravo vidutiniai ir aukštesni balai, o daugiau kaip 80 % vertinimą bent vienoje rungtyje gavo net 11 dalyvių (37%).

Pastebimai sumažėjo šlapimo nelaikymo atvejų: tik 3 dalyvės (10%) pažymėjo, kad ši problema tebevargina, bet jau mažiau.

Dauguma dalyvių džiaugėsi smarkiai pagerėjusia nuotaika ir HAD nerimo skalėje nesurinko didelio balų skaičiaus – tai rodo normalų nerimo lygį.

Nė viena moteris neperžengė ŠSD 100 dūžių per minutę ribos ramybės būsenoje, tačiau 3 (10%) vis dar turi pirmo laipsnio arterinę hipertenziją.

Galima pasidžiaugti, kad daugumos Rufjė testo atsistatymo rezultatai buvo vertinami labai gerai arba gerai ir nebuvo nė vieno labai blogai rezultato. Viena dalyvė pažymėjo vis dar vartojanti medikamentus, bet sveikata pagerėjusi.

Panevėžio miesto sportininkės pasirodė ypač motyvuotos ir siekiančios užsibrėžtų tikslų. Bendra sveikatos būklė labai gera, nebuvo aiškiai vyraujančių normų neatitikimų.

Vertinant KMI, didžiausias indeksas, siekęs 33,5, nukrito iki 32,8. Vertinant šlapimo nelaikymą, tik 4 dalyvės pažymėjo, jog skundžiasi šia problema. Jų teigimu, vienai iš jų ši problema gerokai sumažėjo.

Dauguma dalyvių džiaugėsi ženkliai pagerėjusia nuotaika ir geresniais HAD skalės rezultatais. Didžiausias pulsas ramybėje buvo 100 d/min. ir sumažėjo iki 95 d/min, o aukščiausias AKS buvo 150/110 mmHg ir nukrito iki 148/108 mmHg.

Taikant Rufje testą, geriausiu atsistatymu pasižymėjo ¾ grupės narių. Geriausias pusiausvyros rezultatas buvo stovint ant kairės kojos 94 % (pagerėjęs nuo 81 %). Vos 4 sportininkės pažymėjo, kad skundžiasi sąnarių ar nugaros skausmais, bet ir jie nebe tokie stiprūs.

Panevėžio miesto dalyvės pasirodė ypač motyvuotos ir siekiančios užsibrėžtų tikslų. Bendra sveikatos būklė – labai gera, nebuvo aiškiai vyraujančių neatitikimų normoms. Trečiajame etape nepasitaikė ir moterų, turinčių nutukimą.

Vertinant arterinį kraujo spaudimą (AKS), pulsą ramybėje ir pulso atsistatymą po fizinio krūvio, stebėti labai geri rezultatai, kuriuos tikriausiai galima sieti su tuo, kad moterys į batutų užsiėmimus atvyko po aktyvių sporto pratybų gryname ore.

Taikant Rufje testą, sportiškiausių dalyvių atsistatymas buvo -3 d/min, o prasčiausias atsistatymas įvertintas +4 d/min. Dauguma dalyvių džiaugėsi gera nuotaika: vyravo   9–10 balų vertinimai, o HAD nerimo skalėje nebuvo matyti sunkių nerimo arba depresijos simptomų.

Vertinant pusiausvyrą rezultatai džiugino mažiau. Didžiausiu iššūkiu tapo užduočių atlikimas užsimerkus, tad dalyvės pažadėjo ties tuo padirbėti.

Kaip visuomet buvo dalyvių, kurios  skundėsi sąnarių ar nugaros skausmais. Joms buvo parodyti raumenų ar sąnarių stabilizatorių stiprinimo pratimai bei duotos specialios rekomendacijos.

Palyginus pirminę ir antrinę konsultacijas,  A.K. džiaugėsi sumažėjusia įtampa kaklo srityje, D.S. sumažėjusiu apatinės nugaros skausmu, J. Ž. – ženkliai pagerėjusia pusiausvyra ir geriau atliko balanso testus.

Sporto medicinos konsultantė

Rūta Brazdžionytė

Telefonas: +370 635 63202

El. paštas: rutabra@gmail.com

Projektą finansuoja

Projektą įgyvendina